ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอนุฤทธิ์ ปกติจิตแม่จะเราวิทยาคมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.35
2นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์เมืองเชลียงลาออกจากราชการ