ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางหน่อย บัวอ่อนผดุงปัญญาโรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2