ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมรภูมิ อ่อนอุ่นตากพิทยาคมโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2นางสาวจุรีภรณ์ กุดสระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยลาออกจากราชการ