ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรัชฎา ผิวกำพลสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตรเมืองเชลียงให้ออกจากราชการ 
3นางสมปอง ปานเมืองสุโขทัยวิทยาคมถึงแก่กรรม