ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศลิษา ชำนาญช่างไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยเอกวีรยุทธ บุญสอนด่านแม่ละเมาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยสพม.หนองคาย สพม.หนองคาย
4นางดวงรัตน์ โตงิ้วสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
5นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ผดุงปัญญาลาออกจากราชการ 
6นางชวนพิศ ทองดีวังหินกิตติวิทยาคมลาออกจากราชการ 
7นางสาวรัตนาภรณ์ ประไพลศาลแม่ระมาดวิทยาคมรร.วชิรบารมีพิทยาคม สพม.พิจิตร
8นางณัฐรดา ขันเบาะแม่ปะวิทยาคมรร.กำแพงเพชรพิทยาคม สพม.กำแพงเพชร